• Slide 01
  • Slide 02
  • Slide 03

hlavni menu

mapa
turisticka mapa

mapa katastr

Partneři

logo MIKROREGION

logo msk png

Eurovia-logo

kontakt
Obec Jakubčovice n./O.
Oderská 100,
742 36 Jakubčovice nad Odrou
GPS: N 49°41.67745′, E 17°47.29232
Telefon: +420 556 748 045
Fax: +420 556 748 045
Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Splašková kanalizace

Splašková kanalizace v obci Jakubčovice nad Odrou

Vážení spoluobčané,

ze zpravodaje č.1/2021 z ledna letošního roku jistě víte, že obec Jakubčovice plánuje řešení kanalizace a ČOV v naší obci. Zastupitelstvo obce na svém 15. zasedání rozhodlo, po prostudování dalších dostupných informací, o vybudování gravitační splaškové kanalizace a ČOV.

Co to pro občany znamená? Jednoznačně menší ekonomickou zátěž v podobě tlakových čerpadel, tyto nebudou zapotřebí.

Více informací získáte přečtením předkládaného materiálu. Součástí materiálu je i přihláška pro ty z vás, kteří se nepřihlásili pro připojení ke kanalizaci a měli by o připojení zájem. Občané, kteří se již přihlásili nemusí přihlášku znovu vyplňovat. Vyplněné přihlášky odevzdejte, prosím, do 15. března 2021 na nebo poštu Partner. Následně bude vyhlášeno výběrové řízení na projektanta a následně zahájeny práce na vyhotovení projektové dokumentace.

Stručný popis technického řešení a nákladů:

Obec Jakubčovice nad Odrou zvažuje výstavbu nové splaškové kanalizace a nové centrální čistírny odpadních vod (dále je ČOV), pro odkanalizování obce. Navržené řešení má zajistit vyhovující čistění a likvidaci splaškových vod v obci s odváděním vyčištěných vod do řeky Odry. Toto řešení pomůže odlehčit znečištění náhonu a důsledky vypouštěných splaškových vod do náhonu (zápach, zanášení, pod.).

Zastupitelstvo obce po prostudování studie přistoupilo k řešení odkanalizování obce gravitační kanalizací (variantní řešení „A“ ze studie).

Vybrané řešení je k dispozici na webových stránkách obce: www.

Pro čistění splaškových vod je na pozemku parc. č 94/1, k. ú. Jakubčovice nad Odrou navrženo umístění centrální ČOV – viz. schéma:

 gravitacni-kanalizace-plan

Kanalizační přípojky budou gravitační

Bude provedeno přepojení stávajících žump, septiků, ČOV do gravitační kanalizační přípojky

Náklady na kanalizační přípojky budou hrazeny z rozpočtu obce (popřípadě z dotace). Náklady hrazené z rozpočtu obce budou vlastníkům nemovitostí rozloženy do splátek v rámci platby stočného po dobu několika let. Výše ceny stočného není v současné době známa, ale dá se předpokládat, že nebude převyšovat částku účtovanou soukromými vodárnami.

Splašková kanalizační přípojka je v rozsahu od napojení na stokovou síť po revizní kanalizační šachtu, která bude umístěna na pozemku odkanalizovaného objektu ve vzdálenosti cca 1 m od hranice pozemku.

Odhadovaná cena pro vybudování ČOV je cca 7,3 mil. Kč

Odhadovaná cena pro vybudování gravitační stokové sítě v obci pro odkanalizování celé obce je 40,2 mil. Kč

Odhadovaná cena pro vybudování kanalizačních přípojek je 5.00020.000 Kč/1 ks, v případě že budou vybudovány v rámci výstavby stokové sítě.

Dokumenty splaškové kanalizace ke stažení (ve formátu .PDF)

novinky

Virtuální exkurze v elektrárnách

cez-exkurze-elektrarny

ČEZ — upozornění na odstávky online

cez-odstavky-pdf

Doplňující informace k ČEZ odstávkám

Danově přiznání pro rok 2021

danove-priznani-mini

Elektrospotřebiče v domácnosti

elektrospotrebice-v-domacnosti-mini

Mobilní hospic Strom života

strom-zivota-jpg

Sčítání lidu 2021

scitani-lidu-2021

Pomoc pro seniory (COVID-19)

pomoc-pro-seniory-covid-19

Očkovací centrum v Odrách

plakat-ockovani-odry

Oznámení — zubní ordinace

oznameni-ordinacni-hodiny-zubni

Ceny vodného pro rok 2021

cenik-vodneho-rok-2021

Ordinační hodiny praktického lékaře

ordinacni-hodiny-lekar

Svoz komunálního odpadu 2021

svoz-odpadu-2021

 

pocasi

Počasí radar

| + -