• Slide 01
 • Slide 02
 • Slide 03

hlavni menu

mapa
turisticka mapa

mapa katastr

kontakt
Obec Jakubčovice n./O.
Oderská 100,
742 36 Jakubčovice nad Odrou
GPS: N 49°41.67745′, E 17°47.29232
Telefon: +420 556 748 045
Fax: +420 556 748 045
Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Obec Jakubčovice nad Odrou

 Reklama:

 

Zde je přehledný okruh povinně zveřejňovaných informací obce Jakubčovice nad Odrou, s aktivními odkazy na jednotlivé stránky, kde lze informace rychle a snadno najít:

 

Obecní úřad zveřejňuje informace o veškeré činnosti obce na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, dále zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů,zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, Standardu ISVS pro zveřejňování vybraných informací o veřejné správě a dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Nejdůležitějším zdrojem informací je ÚŘEDNÍ DESKA, kterou obecní úřad zajišťuje klasickým i elektronickým způsobem a která je nepřetržitě veřejně přístupná.

Okruh povinně zveřejňovaných informací:

 dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

1. Úplný oficiální název povinného subjektu

Obec Jakubčovice nad Odrou

 

2. Důvod a způsob založení

Podrobnosti zde Důvod a způsob založení

 

3. Organizační struktura

Podrobnosti zde Organizační struktura

                       Jednací řád

 

4. Kontaktní spojení

Oficiální: Obec Jakubčovice nad Odrou, Oderská 100, 742 36 Jakubčovice nad Odrou

4.1. Kontaktní poštovní adresa

Obec Jakubčovice nad Odrou, Oderská 100, 742 36 Jakubčovice nad Odrou

4.2. Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

 Obec Jakubčovice nad Odrou, Oderská 100, 742 36 Jakubčovice nad Odrou

4.3. Úřední hodiny

Pondělí: 7,3011,30 12,3016,00 hodin úřední den

Úterý: 7,3011,30 12,3015,00 hodin 

Středa: 7,3011,30 12,3017,00 hodin úřední den

Čtvrtek: 7,3011,30 12,3015,00 hodin

 4.4. Telefonní čísla

 Obecní úřad — pevná linka: 556 748 045

 Starostka — pevná linka: 556 748 489 a 556 748 045

 Starostka — mobil: 725 141 420

 4.5 Adresa internetové stránky

 Oficiální: www.jakubcovice.cz

 4.6. Adresa e-podatelny

  Podatelna: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. — podatelna elektronické pošty s elektronickým podpisem.

 4.7. Další elektronické adresy

 Hlavní účetní a správce rozpočtu: Sylva Foltinová:  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., mobil 736 764 941

 4.8. Datová schránka

 ID datové schránky: 49zb3n7

Co je datová schránka?

 

5. Případné platby lze poukázat

Účet vedený: Česká spořitelna a. s. Odry

Číslo účtu: 1765066399

Kód banky: 0800

Účelem plateb jsou správní poplatky, místní poplatky, náklady řízení a další služby občanům a firmám.Variabilními symboly jsou označeny všechny platby a jejich číselné označení se mění dle charakteru platby.Všechny poplatky lze hradit buď v hotovosti na obecním úřadě nebo na účet obce.

 

6. Identifikační číslo organizace

60798483

 

7. Daňové identifikační číslo — DIČ

Obec Jakubčovice nad Odrou není plátcem DPH

 

8. Dokumenty

Všechny hlavní dokumenty obce jsou přístupné občanům na obecním úřadě a v elektronické

podobě na elektronické úřední desce Úřední deska

8.1. Seznam hlavních dokumentů

 Životní situace — Povodňový plán zde Povodňový plán

 Územní plán je k nahlédnutí na obecním úřadě v úředních hodinách nebo zde .

 Praktické informace pro občany jak postupovat na úřadech

 Evidence obyvatel

 Žádost o zrušení trvalého pobytu

 Ověřování (vidimace a legalizace) provádí se i na Poště Partner.

 Vydávání Občanských průkazů — žádosti vyřizuje MěÚ Odry — odbor správní

 Vydávání cestovních dokladů — žádosti vyřizuje MěÚ Odry — odbor správní

Platnost Řidičských průkazů — žádosti vyřizuje MěÚ Odry — odbor dopravy

Povolování kácení stromů mimo lesŽádost — žádosti vyřizuje MěÚ odry — odbor životního prostředí

Žádost o individuální dotaci Obce Jakubčovice nad Odrousměrnice

                                                                                   — Žádost

Volby zde www.volby.cz

Žádost o vydání voličského průkazu — pro volby do Obecních zastupitestev se voličský průkaz nevydává

Nejdůležitější používané předpisy zde Nejdůležitější právní předpisy

 

Strategický plán

 Strategický plán obce 20152018

 Strategický plán rozvoje sportu do roku 2022 (zveřejněno 25.7.2018)

 

 Střednědobý výhled rozpočtu

 Střednědobý výhled rozpočtu obce 20192021 (zveřejněno 11.12.2017)

Střednědobý výhled rozpočtu DSO Sompo (zveřejněno 20.12.2017)

 

 Závěrečný účet obce na předcházející rok

 Závěrečný účet 2017 Zpráva o přezkumu hospodaření 2017 Fin 212 2017 (zveřejněno 19.6.2018)

 

 8.2. Rozpočet

Rozpočet Obce Jakubčovice nad Odrou běžného roku a předcházejících let

 Rozpočet 2018 (zveřejněno 11.12.2017)

Rozpočtové opatření č.6/2018 (zveřejněno 29.11.2018)

Rozpočtové opatření č.5/2018 (zveřejněno 10.11.2018)

Rozpočtové opatření č. 4/2018 (zveřejněno 30.9.2018)

 Rozpočtové opatření č. 3/2018 (zveřejněno 14.8.2018)

 Rozpočtové opatření č. 2/2018 (zveřejněno 11.6.2018)

  Rozpočtové opatření č. 1/2018 (zveřejněno 15.3.2018)

8.3.  Rozpočet Mikroregionu Odersko a DSO Sompo

 Rozpočtové opatření č. 1/2018 DSO SOMPO (zveřejněno 10.10.2018)

Rozpočet DSO Sompo 2018 (zveřejněno 20.12.2017)

Pozpočtové opatření 2/2018 MO (zveřejněno 10.10.2018)

Rozpočet Mikroregionu Odersko 2018 (zveřejněno 13.11.2017)

8.4. Závěrečný účet Mikroregionu Odersko a DSO Sompo

  Závěrečný účet Mikroregionu Odersko 2017

  Závěrečný účet DSO Sompo 2017 (zveřejněno 4.6.2018)

9. Žádosti o informace

Místo a způsob, jak získat příslušné informace.

Podrobnosti zde Poskytování informací, příjem podání

10. Příjem žádosti a dalších podání

Místo a způsob, kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádní anebo obdržet rozhodnutí o právech a povinnostech osob.

Podrobnosti zde Stížnosti

11. Opravné prostředky

Místo, lhůta a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutím poivnného subjektu o právech a povinnostech osob, a to včetně výslovného uvedení požadavků, které jsou v této souvislosti kladeny na toho, kdo opravný prostředek podává. Označení příslušného formuláře a způsob a místo, kde lez takový formulář získat.

Podrobnosti zde Poskytování informací, příjem podání

12. Formuláře

Seznam používaných formulářů:

Žádost o poskytnutní informace Žádost o poskytnutí informace.doc

Další formuláře na  http://www.form.cz/

13. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací

Plán činnosti orgánů obce při vzniku mimořádných událostí.

Postup v případě ohrožení  Kontakty v nouzi

Povodňový plán obce Jakubčovice nad Odrou  Digitální povodňový plán

GDPR — Zpracování osbních údajů — pověřenec

 Základní pokyny k ochraně osobních údajů Ochrana osobních údajů

 Sociálně právní ochrany dětí — Standardy Obce Jakubčovice nad Odrou

V případě řešení životní situace občana!

Občan může využít při své krizové situaci pomoc obecního úřadu, kde obdrží základní informace. V případě řešení životní situace v obci je odpovědným správcem starosta obce. 

Další odkaz na řešení krizových situací zde  http://portal.gov.cz

 

14. Předpisy

Přehled nejdůležitějších právních předpisů, podle nichž obec zejména jedná a rozhoduje, které  stanovují právo žádat informace a upravují další práva občanů ve vztahu k obci.  Do těchto i jiných právních předpisů Sbírky zákonů, včetně obecně závazných vyhlášek a nařízení obce a  je možné nahlédnout v provozních hodinách obecního úřadu.

14.1. Nejdůležitější používané předpisy

  Podrobnosti zde Nejdůležitější právní předpisy 

14.2. Vydané právní předpisy

 • Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 o systému shromažďování odpadů

 • Obecně závazná vyhláška č. 2/2015 o místním poplatku odpadů
 • Obecně závazná vyháška č. 2/2012 Požární řád

 • Obecně závazná vyhláška č. 3/2010 o poplatku ze psů

 • Obecně závazná vyhláška č. 1/2016 o nočním klidu

 • Obecně závazná vyhláška č. 1/2017 o školském obvodu

 • Obecně závazná vyhláška č. 2/2017 o školském obvodu

 

15. Sazebník úhrad za poskytování informací

 Sazebník 2018

 

16. Licenční smlouvy

Obecní úřad Jakubčovice nad Odrou nemá uzavřenou žádnou licenční smlouvu.

  16.1. Vzory licenčních smluv

  Obecní úřad  Jakubčovice nad Odrou nedisponuje žádným licenčním vzorem. 

  16.2. Výhradní licence

  Obecní úřad Jakubčovice nad Odrou neposkytl žádnou výhradní licenci.

 

17. Výroční zprávy  podle zákona č. 106/1999 Sb. 

Výroční zprávy se uvádějí nejméně za dva poslední roky. Výroční zpráva za předcházející kalendářní rok se zveřejňuje do 1. března běžného roku.

  17.1. Seznam výročních zpráv za dva předcházející roky

        Výroční zpráva za rok 2017 (zveřejněno 6.3.2018)

         Výroční zpráva za rok 2016

        Výroční zpráva za rok 2015

    17.2. Zveřejněné informace

Žádost z 31.7.2018 (zveřejněno 14.8.2018)

 Žádost z 23.5.2018 (zveřejněno 6.6.2018)

 Žádost z 4.4.2018 (zveřejněno 16.4.2018)

Žádost z 30.10.2017

 Žádost z 11.9.2017

 Žádost z 16.8.2017

 Žádost 5.7.2017

  Žádost 19.6.2017

  Žádost 21.3.2017

   Žádost 23.2.2017

   Žádost 19.1.2016

  Žádost 14.11.2016

 

18. Seznam všech rozpočtových, příspěvkových, zřizovaných, řízených a jiných organizací

Jedná se o organizace, které jsou povinným subjektem zřízeny nebo jsou jakkoli pravidelně navázány na rozpočet povinného subjektu. 

  18.1. Příspěvková organizace

  Základní a Mateřská školq Jakubčovice nad Odrou, příspěvkovou organizaci.

  18.2. Organizační složka obce 

  Obec Jakubčovice nad Odrou má zřízeny dvě organizační složky

  — Mísní knihovna Jakubčovice nad Odrou

  — Jednotka sboru dobrovolných hasičů Jakubčovice nad Odrou

 

19. Zpracování osobních údajů 

Obecní úřad zpracovává osobní údaje pracovníků pro mzdové účely, (pracovní smlouvy, dohody o pracovní činnosti, dohody o provedení práce) v souladu se zákonem na ochranu osobních údajů, tj. zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Obecní úřad se při zpracování osobních údajů dále řídí Směrnicí o oběhu účetních dokladů.  Archivace těchto dokladů se řídí zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a ozměně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

   19.1. Informace týkající se zejména účelu zpracování osobních údajů

 Jedná se o kategorie osobních údajů, kategorie subjektů údajů, kategorie příjemců a doby  uchování. Na zpracování osobních    údajů, které správnímu orgánu ukládá zvláštní zákon se nevztahuje registrace u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Povinný subjekt má povinnost zveřejnit informace o zpracování osobních údajů dle zvláštních zákonů.  Oblasti zpracovávaných osobních údajů dle zvláštních zákonů:

Volební seznamy — zajištění voleb

Kategorie osobních údajů — identifikační údaje, adresa

Kategorie subjektu údajů — občané obce Jakubčovice nad Odrou 

Kategorie příjemců údajů — Obecní úřad Jakubčovice nad Odrou

Doba uchování — průběžná aktualizace

Volební komise — zajištění voleb

Kategorie osobních údajů — identifikační údaje, adresa 

Kategorie subjektu údajů — členové volební komise

Kategorie příjemců údajů — Obecní úřad Jakubčovice nad Odrou

Doba uchování — 5 let

Personální agenda — zajištění pracovně-právních vztahů a všech povinností s nimi spojených 

Kategorie osobních údajů — adresní a identifikační údaje, 

Kategorie subjektu údajů — zaměstnanci, členové zastupitelstva a výborů, členové volebníchkomisí

Kategorie příjemců údajů — Obecní úřad Jakubčovice nad Odrou , OSSZ, zdravotní pojišťovny

Doba uchování — 10 let 

Podle ustanovení § 5 odst. 1 písm. e) uvedeného zákona jsou osobní údaje uchovávány pouze po dobu, která je nezbytná k účelu jejich zpracování.

  19.2. Informační systém obecního úřadu:

Poskytování informací na základě zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech  veřejné správy v souvislosti se zpracováním  osobních údajů.

Operační systém sítě: Microsoft Windows XP profesional Edition Uživatelská stanice pracuje na platformě MS Windows XP,       kancelářský  balíček Open office

Přehled aplikačního software: KEO-W – produkt Alis, s.r.o. – ekonomický systém — program na zpracování účetnictví, výkaznictví, rozpočtu, poplatků 

KEO-X – produkt Alis, s.r.o. – registr obyvatel a územně identifikační registr

KEO ISP – produkt Alis, spol. s.r.o. – program na zpracování mezd a personalistiky 

KEO4 – produkt Alis, spol. s.r.o. – program na zpracování mezd a majetku, Spisová služba

KEOW– produkt Alis, spol. s.r.o. — vedení účetnictví a polatků

ZONER Photo Studio 12 – získávání, úprava, archivace a  publikování fotografií

Eset-Nod 32 — anitvir

 

20. Veřejně přístupné registry, seznamy, evidence, rejstříky

Obecní úřad Jakubčovice nad Odrou je připojena k portálu Czechpiont. Poskytuje občanům možnost získat ověřené výpis z tohoto portálu.

Nahlížení do katastru — Nahlížení do katastru nemovitostí 

Obchodní rejstřík — www.justice.cz

Ministerstvo financí — www.mfcr.cz

Sbírka zákonů —  http://mvcr.cz/

Integrovaný registr znečišťování životního prostředí —  http://www.irz.cz/ 

Vše o volbách na www.volby.cz

Krajský úřad Moravskoslezského kraje  http://www.kr-moravskoslezsky.cz/

 

21. Prohlášení o přístupnosti stránek  

Na webové prezentaci www.jakubcovice.cz jsou informace související s výkonem veřejné správy uveřejňovány tak, aby se s nimi v nezbytném rozsahu mohly seznámit i osoby se zdravotním postižením. Webová prezentace www.jakubcovice.cz vyhovuje základním požadavkům o formě uveřejňování informací souvisejících s výkonem veřejné správprostřednictvím webových stránek pro osoby se zdravotním postižením, v souladu se zákonem  č. 64/2008 Sb. 

Dokumenty zveřejňované na stránkách se mohou vyskytovat ve formátu: doc, xls, rtf, htm , pdf, jpg a další.

 • PDF — pro tento formát je volně ke stažení prohlížeč Adobe Acrobat Reader

 • DOC, XLS, PPT — společnost Microsoft

 • RTF — dokáže zobrazit a editovat většina běžně dostupných textových editorů 

 • ZIP — komprimované dokumenty. Dekomprimaci obsahu je možno provést libovolným programovým nástrojem určeným pro dekomprimaci

 • WIN — komprimované dokumenty. Dekomprimaci obsahu je možno provést libovolným programovým nástrojem určeným pro dekomprimaci  

 • FLV — Flash Video. Plugin pro internetové prohlížeče je volně ke stažení — Adobe Flash Player a dalšíj 

 • WMV — Windows Media Video. Mezi software, který může tyto soubory přehrát patří např. volně stažitelné: Windows Media Player, Media Player Classic

 • FO, ZFO602XML Filler — je aplikace pro vyplňování inteligentních formulářů 602XML. Jedná se o volně šiřitelný a v České republice již všeobecně rozšířený nástro 

 Připomínky, náměty, dotazy můžete směrovat na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

| + -